en English

8:00 - 15:00

ساعات کار شنبه – پنجشنبه

031-32358588

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو

نحوه کاهش هزینه های انرژی در تأسیسات ذخیره سازی سرد

برای آن انبارهای یخچال دار ، انرژی دومین هزینه عملیاتی را می گیرد. برای حفظ دمای پایدار ، به ویژه در کاربردهای غذایی منجمد ، به یخچال ثابت و مقدار زیادی انرژی نیاز دارد. یافتن راه هایی برای متعادل سازی هزینه های انرژی و ثبات دما نبردی دائمی است که اپراتورها را مجبور می کند تا به طور مداوم به دنبال فن آوری ها و استراتژی های جدید باشند که از محصول و خط اصلی آنها محافظت می کند. در زیر پنج نکته آورده شده است که می تواند ضمن حفظ ثبات دما در انبارهای یخچال ، هزینه های انرژی...

ادامه مطلب