8:00 - 15:00

ساعات کار شنبه – پنجشنبه

031-32358588

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
ضدعفونی کننده سردخانه

پر پیکس، بدون ایجاد مقاومت میکروبی و دوستدار محیط زیست

پرپیکس توانایی از بین بردن کلیه میکرو ارگانیسمها شامل ویروسها . باکتریها . کپکها و مخمرها دارد . این ترکیب بسیاری از گروهای عملکردی سلولی و بین سلولی شامل پروتئین ها و آنزیمهای موجود در میکرو ارگانیسمها و ویروسها را اکسید و غیر فعال می سازد.
در اثر اکسیداسیون باندهای پروتئینی . دیوار سلولی پاره شده و به علت اکسیداسیون آنزیمها . فعالیت بین سلولی از بین می رود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت محصول به آدرس: www.perpix.ir مراجعه نمایید.

برای خرید و مشاوره درباره کارایی محصول پرپیکس با مشاوران ما در تماس باشید.