8:00 - 15:00

ساعات کار شنبه – پنجشنبه

031-32358588

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو

راهکارهای نگهداری و صادرات کاهو

سفارش می‌‏شود کاهویی که برای نگهداری در سردخانه و ترابری استفاده می‌‏شود هنگامی برداشت گردد که سر کاهو به خوبی شکل مربوطه را گرفته، شاداب بوده و ساقه‏ های گل آن رشد نکرده باشد. برداشت باید در هوای خشک و خنک انجام شود و در صورت آبیاری و بارندگی دو روز بعد از آبیاری و یا پایان بارش باران باشد. کاهو باید از محل خارجی‏‌ترین برگهای آن بریده شود. برش باید کامل و صاف باشد. هنگام برداشت باید برگهای زرد یا پلاسیده خارجی را از کاهو‌ها جدا کرد. توصیه می‌‏شود ارقامی ازکاهو که دارای برگهای زبر و متوسط بوده و سر آن‌ها...

ادامه مطلب