8:00 - 15:00

ساعات کار شنبه – پنجشنبه

031-32358588

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

تلگرام

جستجو

نارگیل های آشامیدنی

نارگیل های آشامیدنی اغلب از طریق هوایی حمل می شوند، زیرا آب نارگیل فقط از نارگیل های تازه ای که بیش از یک ماه پیش برداشت شده اند مفید است. نوشیدن نارگیل نمی تواند ارزان باشد. نارگیل های آشامیدنی در بسته بندی های پلیمری بسته بندی می شوند.

نمونه ای از بسته بندی نارگیل تازه برای صادرات

بدون ديگاه

ارسال نظر